Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.

Venkava Anonim Şirketi, iştirakleri ve bağlı şirketleri de dahil olmak üzere (“Venkava”), Venkava’in sahibi olduğu, işlettiği, lisansladığı veya kontrol ettiği bir web sitesini (“Venkava Sitesi”) ziyaret eden herkesin aşağıdaki kullanım şartlarına uymasını zorunlu kılmaktadır. Bir Venkava Sitesine girerek ve bir Venkava Sitesini kullanarak, işbu hizmet şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu hizmet şartlarını kabul etmiyorsanız herhangi bir Venkava Sitesini kullanmamalısınız.

KULLANIMLA İLGİLİ SINIRLAMALAR
Aksi belirtilmediği müddetçe, bu site üzerindeki her türlü materyal, grafik, ses ve diğer bileşenlerin (“Materyaller”) telif hakkı Venkava’e aittir. Bu site üzerindeki Materyallerin izinsiz olarak kullanılması, telif hakkı ve marka kanunlarını veya diğer kanunları ve Venkava’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilir. Bu sitedeki materyaller önceden Venkava’in yazılı onayı alınmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, bilgisayara yüklenemez, ilan edilemez, kaynak koda dönüştürülemez veya herhangi bir şekilde aktarılamaz. Ancak, bu Materyallerde yer alan herhangi bir telif hakkı unsurunu, markayı veya diğer müseccel bilgiyi silmemeniz veya değiştirmemeniz şartıyla, yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla evde veya arşivinizde kullanmak amacıyla Materyallerin bir suretini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu sitede yer alan Materyaller yalnızca kanunlara uygun amaçlarla kullanılmak için verilmiştir. Bu siteden yazılım indirmiş olmanız halinde, yazılım, içinde yer alan veya ürettiği her türlü dosya ve görüntü ve beraberindeki verilerle birlikte (hepsi birlikte “Yazılım”) Venkava tarafından Yazılım için öngörülen amaç ve şartlara uygun olarak lisanslanmış kabul edilmektedir. Mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakları size devredilmemekte ve anılan haklar Venkava’e ait olmaya devam etmektedir. Venkava Yazılımın mülkiyet ve telif haklarının tamamına eksiksiz olarak sahiptir. İndirilen Yazılımın bakım yamaları, düzeltme, yükseltme veya ilave içermesi veya Venkava tarafından size lisanslanan Yazılıma başka bir ilave veya değişiklik yapılması halinde, indirilen Yazılımın lisans şartları, indirilen Yazılımın beraberinde yer alan bir ihbarla özel olarak değiştirilmediği müddetçe mevcut lisansınızla aynı olacaktır. Yazılımı yeniden satamaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz, parçalarına ayıramaz veya insan veya makine tarafından algılanabilir başka bir şekle dönüştüremezsiniz.

SORUMLULUĞUMUZUN SINIRI
VENKAVA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, YETERSİZ PERFORMANS, HATA, İHMAL, KESİNTİ, KUSUR, İŞLETMEDE VEYA AKTARIMDA GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA HAT ARIZASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR MATERYALİN VEYA YAZILIMIN NEDEN OLDUĞU ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. VENKAVA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, ÖZEL VEYA HÂSILI ZARARLAR DAHİL BU SİTEDE BULUNAN MATERYALLERİN VEYA YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN VEYA YARALANMALARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR VE BU KONUYLA İLGİLİ İHMALİN BULUNMASI VEYA VENKAVA VEYA YETKİLİ BİR VENKAVA TEMSİLCİSİNİN BÖYLE BİR ZARARIN OLASI OLDUĞUNDAN HABERDAR OLMASI VEYA HEM İHMALİN BULUNMASI HEM DE BÖYLE BİR OLASILIKTAN HABERDAR OLUNMASI DAHİ BU DURUMU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ KANUNLARIN ARIZİ VEYA HÂSILI ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA MÜSAADE ETMEDİĞİ ÖLÇÜDE, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. VENKAVA’IN HER TÜRLÜ ZARAR, ZİYAN VE DAVA HAKKINDAN KAYNAKLANAN TOPLAM SORUMLULUĞU (SÖZLEŞME İHLALİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK, HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK [BUNUNLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İHMAL DAHİL] VEYA DİĞERLERİ), BU SİTEYE ERİŞMEK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN DAHA BÜYÜK OLMAYACAKTIR.

GÖNDERİLEN BİLGİLER
Bu site vasıtasıyla Venkava’e gönderilen her türlü not, öneri, fikir, grafik veya başka bilgiler (topluca “Gönderilen Bilgiler”), gönderildikleri esnada ve daha sonra da süresiz olarak Venkava’ın malı haline gelecektir. Venkava herhangi bir Gönderilen Bilgiyi gizli tutmak zorunda olmayacak ve (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ürün veya reklam fikirleri dahil olmak üzere) faaliyetleri ile ilgili herhangi bir fikir konusunda sorumluluk taşımayacak, ve gelecekte Venkava faaliyetleriyle veya Materyalleriyle bunlar arasında ortaya çıkabilecek benzerlik sonucunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Venkava, sınırlama olmaksızın her tür ve nitelikteki Gönderilen Bilginin dünyanın herhangi bir yerindeki mevcut ve müstakbel haklarının münhasır sahibi olacaktır. Bu paragrafta aşağıda belirtilen haricinde, Venkava size veya Gönderilen Bilgiyi gönderen başka bir kişiye herhangi bir tazminat ödemeksizin, Gönderilen Bilgiyi ticari amaçla veya başka bir amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır.

Bu sitede alınabilecek olan ve kimlik tespitini mümkün kılan bilgiler, bu sitenin ziyaretçileri tarafından gönüllü olarak verilmektedir ve bu bilgiler Gizlilik Politikamız'ın şartlarına tabidir. Gönderdiğiniz her türlü materyalden sorumlu olduğunuzu ve, bunların kanunlara uygunluğu, güvenilirliği, uygunluğu, orijinalliği ve telif hakkı da dahil olmak üzere, mesajınızla ilgili her türlü sorumluluğun Venkava’e değil size ait olduğunu kabul ve beyan ediyorsunuz. Bu siteye kanunlara aykırı, tehditkâr, iftira kabilinden, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik veya herhangi bir kanunu herhangi bir şekilde ihlal edecek başka materyaller göndermeniz veya bu site üzerinden böyle materyaller aktarmanız yasaktır.

YARGI YETKİSİ
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan Materyallerin tümü yalnızca Venkava ve hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla temin edilmiştir. Venkava “Venkava.com, Venkava.com.tr” sitesini kontrol etmekte ve işletmekte ve bu sitelerdeki Materyallerin başka yerlerde kullanıma uygun veya başka yerlerde kullanıma açık olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Diğer Venkava Siteleri, Türkiye dışındaki ülkelerde kontrol ediliyor ve işletiliyor olabilir ve bunlar, kontrol edildiği veya işletildiği ülkenin kanunlarına tabi olabilir. Bir Venkava Sitesini, söz konusu sitenin kontrol edildiği ve işletildiği yer dışında bir yerden kullandığınızda, yürürlükteki ilgili yerel kanunlara uymakla sorumlusunuz.


YASAL UYARI
Bu sitede yer alan materyaller teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Bunun yanı sıra Venkava bu sitede dilediği zaman değişiklik veya iyileştirme yapabilir. BU SİTEDEKİ MATERYALLER, YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ KANUNLARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE “AYNEN OLDUĞU GİBİ” VE SARİH VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ İÇERMEKSİZİN TEMİN EDİLMİŞTİR. VENKAVA TİCARETE UYGUNLUK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. VENKAVA MATERYALLERDE YER ALAN FONKSİYONLARIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNE VEYA SİTENİN VEYA MATERYALLERİ SUNAN SUNUCULARIN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. VENKAVA BU SİTEDE YER ALAN MATERYALLERİN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILMASININ SONUÇLARIYLA İLGİLİ OLARAK, BU MATERYALLERİN DOĞRULUĞU, İSABETLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ HUSUSUNDA VEYA BAŞKA HUSUSLARDA HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. VENKAVA BU SİTEDEKİ MATERYALLERİ GÜNCELLEMEYİ TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. GEREKLİ HER TÜRLÜ BAKIM, ONARIM VE DÜZELTMENİN HER TÜRLÜ MALİYETİ VENKAVA TARAFINDAN DEĞİL, SİZİN TARAFINIZDAN ÜSTLENİLECEKTİR. YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ KANUNLAR ZIMNİ TAAHHÜTLERİN REDDEDİLMESİNE MÜSAADE ETMEDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ HÜKÜMLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

FESİH
Venkava veya siz bu sözleşmeyi herhangi bir anda feshedebilirsiniz. Bu siteden alınan her türlü materyali ve ilgili tüm dokümanları ve tüm suretleri ve kurulumları imha etmek suretiyle bu sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Venkava, bu hüküm veya şartlardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, yalnızca kendi takdirine dayanarak işbu sözleşmeyi derhal ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın feshedebilir. Fesih durumunda bu siteden almış olduğunuz her türlü materyali ve ilgili her tüm dokümanı ve tüm suret ve kurulumları imha etmelisiniz. Venkava’ın yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmenin feshedilmesinden sonra bu siteye erişemezsiniz. Bununla beraber, Venkava her türlü telif hakkını ve bu sözleşme kapsamında gönderilen bilgileri kullanma hakkı da dahil olmak üzere her türlü hakkı elinde tutacak ve Materyallerin ve Yazılımın kullanılmasına ve işlenmesine ilişkin sınırlamalar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

BAĞLANTI VERİLEN SİTELER
Bu sitede, Venkava tarafından yönetilmeyen başka sitelere bağlantılar verilmektedir. Venkava bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu sitelerde yer alan bağlantıların içeriğine veya buralarda ifade edilen fikirlerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu gibi sitelere herhangi bir bağlantı verilmesi, Venkava’ın bu siteleri veya bu sitelerde sözü edilen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmemektedir. Venkava verilen bir bağlantıyı herhangi bir anda kaldırabilir. Söz konusu sitelerde geçerli olan kullanım şartları ve gizlilik politikaları, bu sitede geçerli olanlardan farklı olabilir. Bu siteden bağlantı verilmiş olan ve üçüncü bir şahıs tarafından yönetilen bir siteye girmeye karar verdiğinizde sorumluluk tamamen size aittir ve Venkava’ın söz konusu sitenin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyanla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

BAĞLANTI VERME VE LOGO POLİTİKASI
Bu sitedeki herhangi bir sayfaya bağlantı vererek, aşağıda yer alan şartlara tabi olmayı şimdiden kabul etmiş oluyorsunuz.

Aşağıda öngörülenler haricinde, Venkava, sitenin ön belleğe alınmasını, bu siteye giden izinsiz hypertext bağlantılarının kullanılmasını veya yayınlanmasını ve bu sitede bulunan herhangi bir içeriğin çerçevelenmesini yasaklamaktadır. Bu siteye yalnızca sitenin ana sayfasından (yani www.Venkava.com) veya belirtilen ağ geçidinden bağlanabilirsiniz. Bir ağ geçidi, büyük miktarda içeriğin başlangıç noktası olarak hizmet veren herhangi bir ilk sayfadır.

Bağlantılar yalnızca metin kullanılarak ve yalnızca “Venkava” ifadesi kullanılarak yapılabilir. Venkava logosunun bağlantı amacıyla kullanılması için mutlaka Venkava’ın kesin yazılı izni gerekmektedir. Söz konusu iznin veya bu siteye önceki paragrafta müsaade edilenler haricinde bir bağlantı yapılmasına yönelik izinlerin alınmasına yönelik talepler şu adrese gönderilmelidir: Venkava A.Ş 50.Cad 240.Sok No:23 Köseköy-İZMİT/KOCAELİ Tel: +90 262 373 4533.
Bu siteye bağlanarak, burada öngörülenler haricinde, bu sitede kullanılan Venkava ticari markalarının veya hizmet markalarının tüm haklarının, bu sitede yer alan içeriğin ve bu sitenin tasarımının Venkava’e ait olduğunu beyan ve kabul etmiş oluyorsunuz.
Venkava ile olan ilişkinizi yanlış tarif etmemeli veya Venkava hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenimler vermemelisiniz. Bir Venkava Sitesine giden hiçbir bağlantı, Venkava’ın sizi, web sitenizi veya mal veya hizmetlerinizi onayladığını veya uygun bulduğunu ima veya iddia edecek şekilde kullanılamaz (tüm bu durumlarda, Venkava’ın sizinle ayrıca yazılı anlaşmaya varmış olduğu durumlar hariç olmak üzere).

Venkava’ın web sitenizde yer alan herhangi bir içerikle ilgili herhangi bir sorumluluğu veya mesuliyeti bulunmayacaktır. Web sitenizden doğan veya web sitenize dayanan her türlü talep karşısında Venkava’i tazmin etmeyi ve savunmayı kabul etmektesiniz.

Web sitenizdeki herhangi bir sayfa veya ortamda iftira kabilinden, müstehcen veya suç teşkil eden veya üçüncü şahıs haklarını ihlal eden veya başka bir şekilde çiğneyen veya bu hakların ihlal edilmesini veya başka bir şekilde çiğnenmesini savunan içerik veya materyal içeren bir bağlantı verilemez.

Venkava, herhangi bir anda web sitenizden herhangi bir Venkava Sitesine yapılan tüm bağlantıları veya belli bir bağlantıyı kaldırmanızı talep etme hakkını saklı tutar ve bu talebi tamamen kendi takdirine dayanarak yapabilir.

Yukarıdaki şartlara uymanız kaydıyla Venkava size “Venkava” adını yalnızca bu siteye, burada müsaade edilen şekilde bir bağlantı vermek amacıyla kullanma hakkı tanımaktadır, ancak bu bir lisans değildir. “Venkava” adının bu paragrafta öngörülen şekilde kullanılması için verilen sınırlı müsaade haricinde, Venkava ticari markalarını veya hizmet markalarını, Venkava’ın kesin yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Venkava, herhangi bir anda, tamamen kendi takdirine dayanarak ve herhangi bir sebep göstermeksizin, burada verilen “Venkava” adını kullanma iznini ve sizin de herhangi bir Venkava Sitesindeki herhangi bir sayfaya bağlantı verme hakkınızı geri alabilir. Böyle bir durumda, talep edilmesi halinde, ilgili Venkava Sitesine verilen tüm bağlantıları derhal kaldırmayı ve “Venkava” adını bağlantı amacıyla kullanmaya son vermeyi kabul etmektesiniz. Bunu müteakiben de herhangi bir Venkava Sitesine gidecek bağlantılar için Venkava'ın kesin yazılı izni gerekecektir. Venkava bu bağlantı verme şartlarını herhangi bir anda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Herhangi bir Venkava Sitesine bağlantı vermeye devam ederek, işbu bağlantı verme şartlarına ve Venkava Sitesindeki diğer kanuni kullanım şartlarına (belirli tarihlerde değiştirildikleri halleriyle) uymayı ve bunların sizin açınızdan bağlayıcı olacağını kabul etmektesiniz.

MUHTELİF HÜKÜMLER
Bu Kullanım Şartları, kanunlar ihtilafı kurallarına bağlı olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının kanunlara aykırı, geçersiz veya icbar edilemez ilan edilmesi halinde, söz konusu kısım sözleşmenin geriye kalan kısımlarından ayrılabilir addedilecek ve bu durum geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve icbar edilebilirliğini etkilemeyecektir. Bu sitenin kanunlara aykırı amaçlarla kullanıldığını gösterebilecek deliller yasal yetkililere verilecektir. Bu şartlar, taraflar arasında bu sitenin kullanılmasıyla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınan hususların tamamını içermektedir. Venkava, bu duyuruyu güncelleyerek işbu Kullanım Şartlarını herhangi bir anda değiştirebilir.

TİCARİ MARKA VE HİZMET MARKASI BİLGİLERİ
Aşağıdaki ticari marka ve hizmet markası (birlikte “Markalar”) listesinde (bu markalardan bazıları veya tamamı bu sitede veya başka Venkava sitelerinde kullanılmaktadır), Venkava Şirketine, iştiraklerine veya bağlı şirketlerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalar yer almaktadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Kullanıcıların, Venkava’ın kesin yazılı iznini almaksızın, bu Markalardan herhangi birini, World Wide Web üzerindeki başka bir sayfada veya sitede bağlantı şeklinde veya böyle bir sayfanın veya sitenin kodunda metatag olarak kullanmak da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanması yasaktır.

 

VENKAVA

VENKAVA VANA

VENKAVA SERVİS

VENKAVA ÖLÇÜM HİZMETLERİ

VENKAVA AUDİT HİZMETLERİ